On-line archiv sobotní školy

Jedním z dlouhodobých projektů ATI je také ten, který je pracovně označován jako “Digitalizace adventistického dědictví”. Za více než 100 let adventistického vzdělávání v Česko-slovenské unii vzniklo velké množství kvalitních studijních materiálů, které by neměly, navzdory svému stáří, jen tak zapadnout a být zapomenuty. Pomocí moderní techniky se proto snažíme průběžně tyto materiály (knihy, samizdaty, skripta) digitalizovat, aby byly nejen uchovány, ale už brzy byly také volně dostupné všem zájemcům.

Jednou z prvních oblastí, kde bylo přistoupeno k digitalizaci, jsou historické studijní lekce Sobotní školy. Knihovna ATI má dnes fyzicky k dispozici velkou část těchto materiálů za období posledních zhruba sto let, ale pro jejich studium je nutné navštívit osobně knihovnu. V minulých dvou letech proto postupně docházelo k pečlivému skenování těchto jedinečných materiálů a jejich uložení do prohledávatelného formátu PDF. Projekt si zabral delší čas, protože se jedná o nemalé množství textu (z dnešního pohledu můžeme mluvit zhruba o 400 čtvrtletních sešitech či knižečkách).

Máme radost, že v současnosti je již většina dostupných materiálů zpracována, a že tento archiv je nyní volně dostupný na oficiálním webu Sobotní školy: http://sobotniskola.casd.cz/archiv-lekci-pdf/. Věříme, že jde o velmi hodnotné materiály, které mohou být obohacením pro každého, kdo se rád věnuje studiu Bible, či ho zajímá historický vývoj pochopení jednotlivých teologických témat v rámci adventismu.

I přes všechnu snahu nám ovšem stále schází některé starší brožury Sobotní školy – zvláště z 20. let, z období Druhé světové války, případně z let padesátých. Budeme vděční, pokud by někdo byl ochotný scházející výtisky darovat či alespoň zapůjčit pro jejich digitalizaci.