Adventistický teologický institut zve na studijní biblický týden knihy Ezechiel

Jedním z úkolů Adventistického teologického institutu je povzbuzovat v církvi zájem o Bibli jako Boží Slovo pro dnešní dobu. Snažíme se tento závazek naplňovat naší publikační činností, prací v oddělení Sobotní školy nebo pořádáním teologických konferencí. Tentokrát bychom vás rádi pozvali k aktivitě zcela jiného formátu a tím je týdenní studijní biblický týden. Týden prožitý v prostředí naší školy na Sázavě zaměřený na studium Bible.

Naším hostem bude děkan Teologického semináře Andrewsovi University bratr Jiří Moskala a naše studium chceme zaměřit možná trochu netypickým směrem. Chceme se ponořit do poselství knihy Ezechiel. Jedná se o jednu z nejvíce opomíjených knih Bible, kterou většina adventistů nikdy nečetla. A to přesto, že kniha svou hloubkou je v kánonu biblických knih zcela mimořádná. Žádná z biblických knih nám nepředstavuje tak blízký pohled na Boží svatost, který je svou podrobností pro nás až matoucí a žádná biblická kniha nám nenabízí tak detailní pohled na zlo a jeho vznik jako Ezechiel. Čestně si musíme přiznat, že často poselství knihy nerozumíme, ale pro ty, kteří rádi jdou na hlubinu je kniha Ezechiel o to zajímavější.

Přijměte naše pozvání studovat s Jiřím Moskalou knihu Ezechiel v krásném prostředí Sázavy.

Přihlásit se můžete na tomto odkazu.

Marek Harastej, ředitel ATI