Rekonstrukce hlavní budovy ATI

Když se Teologický seminář v roce 2016 transformoval na Adventistický teologický institut (ATI), bylo rozhodnuto, že bude i nadále využívat původní areál v Sázavě. Ve vzduchu ale stále visela otázka, co by vlastně do budoucna měla církev s tímto areálem udělat, pokud již nebude využívaný každodenně. Prodat jej a najít menší objekt? Pronajmout jej, aby generoval alespoň nějaký zisk? Zůstat v něm a výrazně investovat do nutných oprav?

Několik let tak škola žila v jakémsi (ne zcela příjemném) provizoriu, kdy zvláště prostory hlavní budovy přímo volaly po zásadních opravách, ale stále se odkládaly s ohledem na nejasnou budoucnost areálu. Stařičká zchátralá okna již nedokázala udržet teplo ve třídách, desítky let staré poničené koberce již nevyhovovaly ani esteticky ani s ohledem na zdraví, nábytek poskládaný z mnoha různých typů již přesáhl také dobu své životnosti, nemluvě o stavu omítek či elektrických rozvodů.

Velmi milým a radostným překvapením proto pro všechny studenty i učitele proto bylo, když se vedení Česko-slovenské unie rozhodlo zainvestovat do hlavní budovy školy. Po příjezdu na intenzivní kurz v létě roku 2022 jsme již mohli vidět první nemalé změny: nové stropy, omítky i podlahy, zmodernizovaná jídelna s praktickou dlažbou, krásné sociální zázemí, kvalitní pokrytí internetovým signálem, nové osvětlení všech prostor a také moderní lavice a židle v učebnách. V průběhu školního roku pak přibývaly  další kroky: nové zátěžové koberce, vybavení tříd velkoplošnými obrazovkami pro efektivnější výuku, a především dlouho očekávaná kompletní výměna všech oken.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše poděkování vedení Česko-slovenské unii a všem, kteří se na pracích podíleli, za vytvoření příjemného a důstojného prostředí pro vzdělávání a přípravu těch, kteří se chtějí zapojit do služby Bohu. Po letech máme zase k dispozici zázemí, které odpovídá moderní škole 21. století, a které chceme využívat k větší Boží slávě.