“Očekávání Jeho příchodu”: kazatelská konference EUD

V červnu tohoto roku zorganizovala Inter-evropská divize (EUD) naší církve dvě společná setkání kazatelů z různých zemí evropského regionu. První setkání se konalo 6.-11.6 ve Francii a účastnili se jej kazatelé ze Španělska, Portugalska, Itálie, Beligie, Francie a části Švýcarska. Druhé setkání (12.-16.6.) pak probíhalo v německém Friedensau, a kromě kolegů z Německa, Rakouska a Švýcarska se jej zúčastnili kazatelé a kazatelky Česko-Slovenské unie.

Moto celého setkání znělo “Očekávání jeho příchodu” a dobře vystihovalo témata, o kterých zde mohli účastníci přemýšlet, diskutovat a vzájemně se sdílet. V prezentacích i workshopech se objevila témata jak teologická, tak ryze praktická, spojená s kazatelskou službou. Představené teologické studie se dotýkaly toho, nakolik jsou typicky adventistické důrazy (nebeská svatyně, očekávání Kristova návratu, atd.) stále relevantní, nakolik souzní s poselstvím evangelia, a zda odpovídají otázkám a potřebám současné sekulární společnosti. Praktické příspěvky se pak zaměřovaly jak na nové cesty misijní práce, na přístup k LGBTQ+ komunitě, ale i na osobní život kazatele a jeho službu.

Tyto kazatelské konference mají dlouhou tradici a jsou vzácnou příležitostí pro sdílení poznatků ze služby v širším kulturním prostředí. Konají se obvykle jednou za 10 let – s tím, že poslední setkání se uskutečnilo v roce 2013 v Praze. Jsme velice rádi, že tentokrát se mohli tohoto setkání zúčastnit kromě zkušených kazatelů a učitelů také někteří ze studentů ATI, kteří již začali svou nástupní praxi, a mohli si tak rozšířit pohled na to, co obnáší kazatelská služba v našem evropském kontextu.

Oldřich Svoboda