Homosexuální jednání a Bible

Témata jako LGBT, homosexualita, homosexuální jednání nebo bisexualita se objevují ve veřejném prostoru čím dále častěji. A jelikož církev není vytržena ze světa, ale žije ve světe, tak tato témata čím dál častěji rezonují také v církvi. Vzniklé diskuze jsou ale často natolik plné emocí, předsudků a různých předporozumění, že zbývá jen málo prostoru pro naslouchání Božímu slovu. Proto jsem se jako Adventistický teologický institut rozhodli přeložit dvě biblické studie, které toto téma zasazují do širšího biblického kontextu.

První studie byla napsána Ekkehardem Muellerem, německým teologem a dlouholetým zástupcem ředitele adventistického Biblického badatelského institutu pro tuto instituci.

Druhá studie je dokumentem Andrews University a společným prohlášením teologů této instituce k otázce homosexuálního jednání v Bibli a pastorační práce s lidmi v těchto situacích.

Věříme, že zveřejněním těchto dokumentů přispějeme k větší kvalitě a solidnějšímu biblickému základu diskuzí, které často vedeme v našich sborech.