ATI a “Bible pro dnešek”

Už od počátků svého působení mělo ATI jasnou vizi, že nechce být uzavřenou institucí, která by si žila jen pro sebe, ale zdrojem požehnání pro nejširší veřejnost církevní i necírkevní. A právě tento záměr vedl k tomu, že se už několik let daří zajímavě propojovat dvě významné církevní “školy” – školu teologickou, tedy ATI, a tzv. “Sobotní školu”, tedy systematické studium Bible, které je celosvětově součástí bohoslužeb Církve adventistů.

Prvním společným projektem, o kterém jsme již v dřívějších newsletterech psali, je digitalizace studijních materiálů Sobotní školy, z nichž se vytvořil “archiv”, který je k dispozici on-line.

Druhou významnou oblastí spolupráce je poměrně populární pořad křesťanské televize HopeTV “Bible pro dnešek”. Jednotlivá biblická témata, která se souběžně studují v “Sobotní škole”, zde prohlubují pozvaní hosté z řad kazatelů a biblických odborníků. Těší nás, že častými hosty v tomto pořadu jsou právě učitelé ATI, kteří v rámci své specializace mohou velmi srozumitelným a praktických způsobem pomáhat divákům v lepším porozuměním Bible. Ve svém často nabitém pracovním programu jsou ochotni si vyhradit čas na pečlivou přípravu a následně na natočení (s náležitým předstihem) 13 dílů tohoto pořadu.

Od roku 2016, kdy se Teologický seminář transformoval do ATI, tak mezi průvodce diváků biblickým textem patřili Marek Harastej (Listy apoštola Petra, Poselství tří andělů), Oldřich Svoboda (Příprava na čas konce, Jak vykládat Bibli, List Židům, List Efezským), Vítězslav Chán, (Kniha Zjevení), Martin Turčan (Věčný život, List Galatským, Pokoj vám), Roman Mach (List Římanům), Jozef Kučera (Skutky apoštolů), Peter Čík (Kniha Daniel), Soňa Sílová (Křesťanské správcovství, Bůh smlouvy), Jiří Beneš (Jób, Izajáš), Mikuláš Pavlík (Jednota v Kristu) či Aleš Zástěra (V žáru zkoušek).