Chanok Lanaar – Jiří Beneš

Studie doc. Jiřího Beneše, Th.D., vedoucího katedry biblistiky a judaistiky na Huitské teologické faktultě Univerzity Karlovy v Praze a učitele na Adventistickém teologickém semináři obsahuje výklad přímých řečí knihy Přísloví, jež tvoří základní sdělení celé knihy. Vykládané texty jsou zpracovány synchronním způsobem a na základě hebrejského textu. Název monografie Chanok lanaar je hebrejskou podobou pokynu z Př 22,6: „Zasvěť chlapce na počátku jeho cesty“. Otci coby moudrému muži je zde přikazováno, aby mladého člověka vychovával, zasvětil jej do pravidel, naučil jej podléhat rozkazům a žít v řádu.

Kniha vyplňuje určitou mezeru v kritické reflexi zvěsti knihy Přísloví v českém prostředí. Jedinečným způsobem ukazuje, jak text knihy Přísloví může přispět ke hledání způsobu výchovy nové generace, tj. k otázkám předávání postojů, k formulování zásadních hodnot a identity nové generace. Přináší podněty pro formování osobní spirituality, k níž syna otec i matka inspirují nejen svými slovy, ale i prožitou zkušeností.