Komentáře Bible pro dnešek

Komentáře Bible pro dnešek

Jan – Jon Paulien
Roy Gane – Leviticus
Marek – George R. Knight
Jozue – Jiří Bene
Kazatel – Jacques B. Doukhan
Zjevení Janovo – Ranko Stefanovic