Jozue – Jiří Bene

Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který

  1. je koncipován jako studijní pomůcka k pozornému čtení Bible tak, aby text byl dostupný běžnému čtenáři vybavenému základní znalostí z četby Starého zákona
  2. se soustředí na detaily textu a zohledňuje klíčové postavení, které v knize mají Hospodinovy výroky
  3. obsahuje analýzu těchto výroků, sleduje způsob práce autora textu s Hospodinovými výroky a vliv výroků na slova jednajících postav, na jednání druhé generace Izraelců obsazujících zaslíbenou zemi i na události v Kenaánu
  4. je založen na tom, že kniha Jozue je bohoslužebný text s ambicí formovat duchovní život posluchačů (Judejců v exilu) důvěřujících tomu, co Hospodin ve svých výrocích říká
  5. zohledňuje důraz na potenciál svědectví o Božích činech v ústní tradici (v kolektivní paměti) izraelské komunity.

Doc. Jiří Beneš, Th.D.

– teolog, biblista a starozákoník
Po absolvování Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze a Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne získal titul doktora teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě.

Jiří Beneš přednáší a publikuje v řadě periodik u nás i v zahraničí. Dosud bylo vydáno osm jeho monografických knih, z nichž jednu napsal se svým učitelem prof. Janem Hellerem. Vyšly také dvě knihy rozhlasových rozhovorů, které vedl s Petrem Vaďurou na vlnách Českého rozhlasu. Jeho výklady starozákonních textů napomáhají k pečlivému čtení a promýšlení jejich
zvěsti. Dávné biblické příběhy tak získávají neobyčejnou hloubku a stávají se čtenářům blízké, ne-li přímo aktuální.

Komentář knihy Jozue - Jiří Beneš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *