Vědecká a badatelská činnost

Vědecká a badatelská činnost

 

Jako moderní vzdělávací instituce se snažíme specializovat a určit badatelské priority kterým se chceme primárně věnovat. Pro ATI jsou těmito prioritami adventistiská teologie, biblistika, evangelizace a spiritualita. Pro každou ze zmíněných oblastí otevíráme pravidelně studijní semináře pro studenty v rámci studia, motivujeme studenty zaměřovat tímto směrem jejich odbornou činnost a připravujeme publikace a projekty pro členy církve.

V rámci podpory těchto priorit již byly:

vydány publikace

Jozue (Jiří Beneš), Zjevení (Ranko Stefanovic), Levitikus (Roy Gane), Kazatel (Jacques Doukhan), Marek (George Knight), Den Páně (Ján Barna), Pokřtěná evoluce (Clifford Goldstein) aj.

otevřeny studijní semináře pro studenty

Vieroucne kontroverzné výklady (Martin Turčan), Hermeneutický seminář  (Oldřich Svoboda), Svátky ve Starém zákoně (Jiří Beneš), (Mnohé) knihy o (mnohých) knihách - širší hermeneutika odkazu EGW jako celku (Roman Mach), Evangelizace v jiných církvích - pojetí, způsoby, důrazy (Tomáš Harastej), Modlitba Otče náš v kontextu Velkého sporu (Marek Harastej), Historicko-kritická metoda studia Bible: Požehnání či problém? (Oldřich Svoboda), Studium Bible ve skupině (Marek Harastej), Spasitel, ospravedlnění, posvěcení, dokonalost… - Šíře christologie a soteriologie v dějinách a proudech adventismu (Roman Mach), Přísloví - četba a procvičování hebr. textu  (Jiří Beneš), Výklad Desatera (Jiří Beneš), Důležité kontexty vzniku adventistické teologie (Roman Mach), Mesiášské předobrazy v příbězích Starého zákona (Oldřich Svoboda), Tři kréda v Páté knize Mojžíšově (Jiří Beneš),    Kritika EGW - Partyzáni a ostřelovači (Vítězslav Chán), Čisté a nečisté v 21. st. (Soňa Sílová) aj.

napsány studentské práce

Koncept soboty ve Starém zákoně (Tomáš Bojda), Desatero v Dt. 5 (Filip Fürst), Útočištná města (Daniel Gomola), Druhá kniha Mojžíšova: význam Desatera Božích přikázání (Jan Chmel), Kto sú synovia Boží v Starom zákone? (Jaromír Novota), Služebník Hospodinův v sedmé Ebedské písni (Vojtěch Polák), Daniel 7. kapitola u ASD a SJ (Rastislav Špalek), Výklad 9. kapitoly biblickej knihy Daniel (Juraj Turóci),  aj.