Zjevení Janovo – Ranko Stefanovic

V dnešním světě žádná jiná část Bible nevzbuzuje tolik nejrůznějších spekulací a senzacechtivých očekávání jako kniha Zjevení. Nemusí to tak ale být. V tomto přehledném průvodci knihou Zjevení představuje Ranko Stefanovic poslední biblickou knihu stručně, jasně a pro čtenáře nesmírně čtivým a srozumitelným způsobem. Autor nás provází knihou Zjevení kapitolu po kapitole a vysvětluje její jednotlivé části. Nejrůznější obrazy, symboly a vidění odhalují úžasné panorama vesmírného sporu mezi dobrem a zlem i konečného vítězství Ježíše Krista. Stefanovic v jednotlivých událostech představuje ohromující a úžasný obraz Boha Stvořitele, který nakonec zvítězí díky své spravedlnosti a lásce. Závěr dějin této země vrcholí ve chvíli, kdy se objeví z nebe přicházející Ježíš Kristus jako Král králů a Pán pánů. Kniha je naplněna nadějí a radostným očekáváním budoucnosti. Jejím cílem je, aby se na jejích stránkách čtenář setkal se skutečnou hlavní postavou knihy Zjevení: Ježíšem Kristem.

Ranko Stefanovic, PhD,

je profesorem Nového zákona na Teologické fakultě Andrews University v USA. Ještě než vstoupil na akademickou dráhu, sloužil 18 let jako kazatel Církve adventistů sedmého dne v bývalé Jugoslávii. Je autorem rozsáhlého a podrobného komentáře knihy Zjevení (The Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation) i mnoha odborných článků v časopisech. Je vyhledávaným řečníkem i učitelem na teologických školách po celém světě. Rád také využívá příležitost promlouvat na setkáních kazatelů, stanových shromážděních a v křesťanských společenstvích po celém světě.

Komentář Zjevení Janovo - Rano Stefanovic

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *