Koinonia – Duch svatý

Do sborníku přispěla řada kazatelek a kazatelů, teologů i laiků. Nabízíme odpovědi na otázku, proč věříme, že Duch svatý je osobou a Bohem, a zveme každého, koho naše odpovědi zajímají.

Rozhovor pro toto vydání poskytl bývalý předseda Generální konference Církve adventistů sedmého dne Jan Paulsen. Formou kázání se vyjádřili kazatelka a nemocniční kaplanka Pavla Žůrková, učitel Jiří Pavlán a spirituál a učitel Adventistického teologického institutu (ATI) Aleš Zástěra. Další uveřejněné články a studie jsou příspěvky z teologické konference ATI o Duchu svatém, která se konala v únoru 2020 Brně. Své příspěvky zde zveřejnili Mikuláš Pavlík, Oldřich Svoboda, Daniel Gomola, Ján Barna, Vítězslav Chán a Marek Harastej.

Sborník doplňuje výběr citátů Ellen Whiteové o Duchu svatém, které uspořádal Danny Laufersweiler, a překlad článku Jerry Moona, jednoho z autorů nově vydané knihy Trojice. Poslední části říkáme anketa, ale možná název není přesný. V této části neděláme průzkum názorů mezi nahodilými lidmi, ale oslovujeme osobnosti naší církve, jejichž pohled na věc vnímáme jako přínosný. Snad bude přínosný i pro vás, stejně jako sborník KOINONIA.