Sbírka kázání učitelů ATI

Postila. To slovo samo o sobě zní archaicky, stejně jako celý literární žánr. Pochází z latinského post illa verba (po těchto slovech) a jednoduše označuje to, co bylo řečeno po přečtení Božího slova. Dnes tomu říkáme kázání, a pokud nemáme možnost se ho účastnit osobně, preferujeme video nebo stream. Psaná sbírka kázání je již vydávána spíše výjimečně. A to přesto, že má své zřetelné výhody. Na rozdíl od videa nebo audia neslyšíme hlas kázajícího, na co klade důraz, a co naopak říká šeptem, nevidíme jeho gesta ani tvář, která se obrací k nám posluchačům. V psaném textu jsou emoce více naznačené než vyslovené a akcenty si pouze domýšlíme. To však nemusí být nevýhodou, ale naopak předností. Je to podobné, jako když srovnáme film s knižní předlohou. Sledovat film je o tolik jednodušší. Nemusíme domýšlet detaily, vše vidíme. Přesto tolik čtenářů řekne, že přes nesporné kvality filmu byli knihou obohaceni více. Více podnítila jejich myšlení, probudila fantazii a vedla k hlubším otázkám. S psaným kázáním je to podobně. Jde hlouběji a často více inspiruje naše přemýšlení nad biblickým textem než poslech nebo video. I z těchto důvodů jsem vděčný, že i v našem společenství žánr psaných kázání stále žije. Jako učitelé Adventistického teologického institutu k němu chceme přidat svůj vklad – sbírku kázání s tématem Boží otázky. Děkuji všem svým kolegům, kteří nabídli svá kázání, a s vděčností je předávám dál k Vám, čtenářům. Sbírka kázání je volně ke stažení a stejně tak je volně šiřitelná. Všem čtenářům přejeme při čtení Boží požehnání.

Marek Harastej ředitel

Adventistického teologického institutu

Postila ke stažení EPUB / PDF / MOBI