Katedra praktické teologie a kazatelské práce

Katedra praktické teologie a kazatelské práce

Vedoucí katedry

Mgr. et Mgr. Bc. Marek Harastej, B.Th.

Zástupce vedoucího katedry

PhDr. Mgr. Josef Hrdinka, Ph.D., B.Th.

 

Učitelé

Mgr. et Mgr. Bc. Marek Harastej, B.Th.

PhDr. Mgr. Josef Hrdinka, Ph.D., B.Th.

 

 

Předměty
  • Pastorace a poradenství
  • Homiletika a rétorika
  • Liturgika
  • Vůdcovství, organizace času a práce, skupinová dynamika
  • Práce se skupinami – děti, mládež, KD, diakonie, senioři
  • Administrativa a vedení sboru, Církevní řád
  • Metodika studia teologie – Odborné práce, IT technologie, teologická angličtina
  • Povinná praxe (vedení skupinky, kázání, vyučování EPD, evangelizace)

 

 

Odborné publikace