“Štúdium na ATI je pre mňa priestor a čas, kde môžem získať nové poznatky, či už teoretické, ale i praktické a to nie len z oblasti teológie, či histórie. Veľkým povzbudením na ATI je pre mňa aj spoločenstvo medzi študentmi a pedagógmi, kde sa môžeme zdieľať o živote, štúdiu, názoroch, pohľadoch, cirkvi a hlavne o duchovných veciach.”