Recenze • Hanes Pavel • Filozofia pre teológov

Posted Posted in Knihovna, Novinky

Hanes Pavel. Filozofia pre teológov. Tajov: Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n.o., 2019. Protestantské prostředí (včetně toho adventistického) se často dívalo na filosofii jako na něco krajně podezřelého, ne-li přímo víře nepřátelského. Proto čas od času zaznívají pochybnosti, zda by se měli vůbec studenti teologie, potažmo budoucí kazatelé, při svém vzdělávání filosofií zabývat. Nestačí […]