Teologie

Teologie

Současná adventistická teologická literatura.

Ježíš z Nazareta – William G. Johnsson
Trojice – Woodrow Whidden, Jerry Moon a John W. Reeve
Tu se jim otevřely oči – Hans K. LaRondelle, Jon Paulien
Jiří Moskala – Příběhy Boží milosti
Jiří Moskala & John C. Peckham – Boží charakter a posledná generácia
Bernhard Oestreich – Kroky ke kázání
Clifford Goldstein – Pokřtěná evoluce
Den Páně – Ján Barna