Teologie

Teologie

Současná adventistická teologická literatura.

Následování vize apoštolů – Peter Roennfeldt
Deset největších chyb lídrů – Hans Finzel
Deuteronomium: Kniha lásky – Jiří Moskala
Kniha Daniel a Makabejská teze – Jiří Moskala
Ježíš z Nazareta – William G. Johnsson
Trojice – Woodrow Whidden, Jerry Moon a John W. Reeve
Tu se jim otevřely oči – Hans K. LaRondelle, Jon Paulien
Jiří Moskala – Příběhy Boží milosti
Jiří Moskala & John C. Peckham – Boží charakter a posledná generácia