Publikační činnost

Publikační činnost

Ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion vydáváme knihy ve čtyřech edičních řadách:

Edice Bible pro dnešek

Biblické komentáře adventistických autorů
Komentář ke knize Marek
Komentář ke knize Jozue
Komentář ke knize Kazatel
Komentář ke knize Zjevení Janovo

Edice Teologie

Současná adventistická teologická literatura.
Jiří Moskala – Příběhy Boží milosti
Jiří Moskala & John C. Peckham – Boží charakter a posledná generácia
Bernhard Oestreich – Kroky ke kázání
Clifford Goldstein – Pokřtěná evoluce
Den Páně – Ján Barna

Koinonia

Praktické odborné texty, doplněné tématy teologické konference Adventistického teologického institutu.
Koinonia 9/2017
Koinonia 8/2016
Koinonia 7/2015
Koinonia 6/2014
Koinonia 5/2014
Koinonia 4/2013
Koinonia 3/2012
Koinonia 2/2011
Koinonia 1/2010

Postila

Sbírky současných inspirativních kázání. Připravuje se Postila s kázáními učitelů ATI.

Skripta pro studenty

Aktuálně ještě v přípravě